Festivalul Amara, de anul acesta cu noua categorie de vârstă. Trofeul la categoria mare de vârstă este de 10.000 lei. Vezi când au loc preselecțiile și regulamentul festivalului!

Cea de-a 50-a ediție a Festivalului -concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești Amara va avea loc, anul acesta, în perioada 3-6 august.  Noutatea absolută a ediției o constă în faptul că organizatorii -Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa- au decis includerea de anul acesta a unei noi categorii de vârstă, și anume: 7-15 ani. Aceasta se va desfășura pe următoarele sub categorii: 7-9 ani, 10-12 ani și 13-15 ani. În afară de aceasta categorie de vârstă rămâne valabila cea tradițională, de 16-26 de ani.

La ambele categorii înscrierea în concurs se face prin Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Şcolile Populare de Arte, dar și individual. Data preselecției diferă, însă.

La categoria 16-26 de ani: concurenții sunt așteptați pe data de 3 iunie, în intervalul orar 10-17, în Bucureşti, la Studioul 3 al Societăţii Române de Radiodifuziune, intrarea din strada Temişana.  Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese, din creaţia românească, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie, participanţii vor aduce CD-uri (stick) cu piesele pe care doresc să le interpreteze.  Taxa de înscriere este în sumă de 50 lei. Tinerii care au avut anterior trei participări premiate sau au obţinut la una dintre ediţii “Trofeul Tinereţii” – Amara nu mai au dreptul de a participa la concurs.

La categoria 7-15 ani, înscrierile pentru preselecție se vor face până la data de 15 iunie 2017. În funcție de numărul de concurenți înscriși la această secțiune se va organiza preselecția ce va avea loc în data de 20 iunie la București, într-o locație care va fi publicată pe site-ul festivalului.  Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese adecvate vârstei, din creaţia românească, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie,  participanţii vor aduce CD-uri (în format audio) cu piesele pe care doresc să le interpreteze. Taxa de înscriere este de 30 lei.

Premiile festivalului:

Categoria 16-26 ani

  • „Trofeul Tinereţii“ Amara 2017 – 10.000 lei
  • Premiul I – 5.000 lei
  • Premiul al II-lea – 4.000 lei
  • Premiul al III-lea – 3.000 lei
  • Premiul de popularitate – 2.000 lei
  • Două menţiuni – 1.500 lei x 2

Categoria 7-15 ani:

  • Trofeul “Amara Junior“ 2017 – 1.000 lei
  • Premiul I – 700 lei
  • Premiul al II-lea – 500 lei
  • Premiul al III-lea – 300 lei

Aceste premii (cu excepția trofeului care este unic) se vor acorda pentru fiecare categorie de vârstă (7-9 ani, 10-12 ani, respectiv 13-15 ani).

Mai mutle detalii se pot obține la telefoanele 0243.266.102 sau 0731 326 019.


Mai jos aveti regulamentul festivalului:

ORGANIZATORI

Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara este organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomiţa.

SCOPUL CONCURSULUI

Festivalul-concurs este deschis participării tinerilor între 16-26 ani, dar și copiilor şi tinerei generaţii cu vârsta între 7-15 ani, având drept scop afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor autentice în vederea lansării în elita muzicii uşoare româneşti şi, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreţi cu o serie de personalităţi ale muzicii uşoare din România.

PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

În perioada 3-6 august 2017 va avea loc cea de-a 50-a ediţie a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara. Secțiunea dedicată categoriei de vârstă 7-15 ani se va desfășura în perioada 3-4 august, iar secțiunea dedicată categoriei de vârstă 16-26 ani în perioada 5-6 august.

Evenimentul va avea loc la Grădina de vară Amara.

Categoria de vârstă 16-26 ani: 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Înscrierea în concurs

Înscrierile pentru concurs vor fi făcute atât de Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Şcolile Populare de Arte, cât și individual, pe baza fişei de înscriere şi a copiei după cartea de identitate, ce vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, b-dul M. Basarab, nr.22, Slobozia, cod 920031, jud. Ialomiţa, tel./fax.0243-231151 sau pe adresa de e-mail: consiliullocalamara@yahoo.com ori direct în ziua preselecţiei.

Preselecția

În vederea asigurării unei participări care să asigure un grad ridicat de exigenţă şi competitivitate este organizată o preselecţie în data de 3 iunie 2017, între orele 10.00 – 17.00 , în Bucureşti, la Studioul 3 al Societăţii Române de Radiodifuziune, intrarea din strada Temişana. Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese, din creaţia românească, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie, participanţii vor aduce CD-uri (stick) cu piesele pe care doresc să le interpreteze. Taxa de înscriere este în sumă de 50 lei, nerambursabilă, iar cazarea, masa şi   c/v transportului pe timpul preselecţiei sunt suportate de către concurenţi.

Telefoane de contact 0243.266.102 sau 0731 326 019. Pentru a putea participa la concurs, prezența concurenților la preselecție este obligatorie. În cazul în care la această preselecţie concurenţii nu se vor ridica la nivelul exigenţelor juriului, pentru ocuparea locurilor vacante, în vederea unei participări care să asigure un grad ridicat de competitivitate, va fi organizată o nouă preselecţie.  Tinerii care au avut anterior trei participări premiate sau au obţinut la una dintre ediţii “Trofeul Tinereţii” – Amara nu mai au dreptul de a participa la concurs.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, două melodii de muzică uşoară românească, specifice genului, de factură diferită. Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs.

Repertoriul pentru concurs al celor admişi în finală se va stabili de aşa manieră încât se va evita interpretarea aceleiaşi piese de mai multe ori. De aceea, fiecare concurent va prezenta trei titluri şi, în cazul în care o piesă va fi menţionată de mai mulţi concurenţi, se va proceda la tragerea la sorţi, urmând ca ea să fie interpretată de cel care a câştigat, iar ceilalţi să prezinte cea de a treia melodie aleasă. Dacă mai există o situaţie similară se va recurge la acelaşi procedeu.

Desfăşurarea concursului

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs 12 concurenţi. Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a prezenta în concurs doi concurenţi din judeţul Ialomiţa care vor participa la preselecţiile festivalului. Concursul se va desfăşura în data de 5 august 2017, iar în data de 6 august 2017 va avea loc “Gala Laureaţilor”. Concurenţii vor cânta live, atât în concurs, cât şi la “Gala Laureaţilor”, acompaniaţi de orchestră. Concurenţii au obligaţia să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Concurenţii sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului. Concurenții care vor evolua în concurs au obligația de a se prezenta și la Gala Laureaţilor. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorilor.   Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în concurs sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului, respectiv în perioada 4-6 august 2017.

Juriul

Are în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii uşoare româneşti, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, personalităţi culturale locale În juriul preselecţiei se va afla şi preşedintele juriului de concurs.  În cadrul concursului membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10 cu sferturi de puncte, iar în caz de balotaj va decide nota preşedintelui juriului.

Premii

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.

„Trofeul Tinereţii“ Amara 2017 – 10.000 lei

Premiul I – 5.000 lei

Premiul al II-lea – 4.000 lei

Premiul al III-lea – 3.000 lei

Premiul de popularitate – 2.000 lei

Două menţiuni – 1.500 lei x 2

Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de premii nu vor afecta nici numărul, nici valoarea celor şapte distincţii menţionate în regulament. Aceste premii vor fi acordate cu acordul juriului, ținând cont de ierarhia valorică din concursCâştigătorul „Trofeul Tinereţii“ Amara este obligat –  prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a  Festivalului Concurs „Trofeul Tinereţii“ Amara, să susţină un microrecital de 3 piese. În acest caz, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Categoria de vârstă 7-15 ani

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Secțiunea dedicată copiilor şi tinerei generaţii a Festivalului-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara, se va desfășura pe 3 categorii de vârstă: 7-9 ani, 10-12 ani și 13-15 ani.

Înscrierea în concurs

Înscrierile pentru concurs vor fi făcute atât de Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrele Culturale şi Şcolile Populare de Arte, cât și individual, pe baza fişei de înscriere şi a copiei după cartea de identitate (certificat de naștere pentru participanții sub 14 ani), ce vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, b-dul M. Basarab, nr.22, Slobozia, cod 920031, jud. Ialomiţa, tel./fax.0243-231151 sau pe adresa de e-mail consiliullocalamara@yahoo.com ori direct în ziua preselecţiei.

Preselecția

În vederea asigurării unei participări care să asigure un grad ridicat de exigenţă şi competitivitate va fi organizată o preselecție. Înscrierile pentru preselecție se vor face până la data de 15 iunie 2017. În funcție de numărul de concurenți înscriși la această secțiune se va organiza preselecția ce va avea loc în data de 20 iunie la București, într-o locație care va fi publicată pe site-ul festivalului. Fiecare participant (concurent) va interpreta două piese adecvate vârstei, din creaţia românească, de preferat diferite ca structură ritmică. Pentru preselecţie,  participanţii vor aduce CD-uri (în format Audio) cu piesele pe care doresc să le interpreteze. Taxa de înscriere este de 30 lei, iar cazarea, masa şi c/v transportului, pe timpul preselecţiei sunt suportate de către concurenţi. Telefoane de contact 0243.266.102 sau 0731 326 019. Pentru a putea participa la concurs, prezenta concurenților la preselecție este obligatorie. În cazul în care la această preselecţie concurenţii nu se vor ridica la nivelul exigenţelor juriului, pentru ocuparea locurilor vacante, în vederea unei participări care să asigure un grad ridicat de competitivitate, va fi organizată o nouă preselecţie.

Repertoriul

Fiecare concurent va interpreta în concurs o singură melodie de muzică uşoară românească, piesă ce va fi aleasa de către juriu, din cele doua prezentate în cadrul preselecției. Calităţile vocal-interpretative, prezenţa scenică, valoarea şi dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării constituie criterii pe care organizatorii le consideră de bază în vederea acordării dreptului de participare în concurs. Repertoriul pentru concurs al celor admiși în finală se va stabili de așa manieră încât să se evite interpretarea aceleiași piese de mai multe ori.

Desfăşurarea concursului

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs maxim de 24 concurenți pentru toate cele 3 categorii de vârstă (7-9 ani, 10-12 ani și 13-15 ani) Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.  Concursul se va desfăşura în data de 3 august 2017, iar în data de 4 august 2017 va avea loc “Gala Laureaţilor” acestei secțiuni (7-15 ani). Părinții concurenţilor/reprezentanții legali au obligația să semneze contracte de cesionare a dreptului de difuzare în favoarea organizatorilor. Părinții concurenţilor/reprezentanții legali sunt obligaţi, prin semnarea unui acord de participare, să respecte cu stricteţe regulile impuse de organizator pe toată perioada desfăşurării festivalului.

Concurenții care vor evolua în concurs au obligația de a se prezenta și la Gala LaureaţilorOrice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel. Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicaţi concurenţii în afara timpului de spectacol. Fiecare interpret poate aduce pe scenă orice susţinere artistică pe care o consideră necesară, pe cheltuială proprie, cu acordul anticipat al organizatorului. Cheltuielile de cazare şi masă pentru participanţii admişi în concurs sunt suportate de organizatori pe perioada desfăşurării festivalului, respectiv în perioada 2-4 august.

Juriul

Juriul va avea în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii uşoare româneşti, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, personalităţi culturale locale. În cadrul concursului membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10 cu sferturi de puncte, iar în caz de balotaj va decide nota președintelui juriului.

Premii

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.

Trofeul “Amara Junior“ 2017 – 1.000 lei

Premiul I – 700 lei

Premiul al II-lea – 500 lei

Premiul al III-lea – 300 lei

Aceste premii (cu excepția trofeului care este unic) se vor acorda pentru fiecare categorie de vârstă (7-9 ani, 10-12 ani, respectiv 13-15 ani). Dată fiind amploarea festivalului, nivelul concurenţilor şi solicitările unor sponsori de a oferi premii, modificările pe care şi le pot permite organizatorii în materie de premii nu vor afecta nici numărul, nici valoarea premiilor menţionate în regulament.  Aceste premii vor fi acordate cu acordul juriului, ținând cont de ierarhia valorică din concurs. Câştigătorul Trofeului „Amara Junior“ este obligat – prin semnarea fişei de înscriere (contractul) – ca la următoarea ediţie a Festivalului, să susţină un microrecital de 3 piese. În acest caz, cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de către organizatori.

Share This:

CITEȘTE ȘI

Leave a Reply

Un comentariu la „Festivalul Amara, de anul acesta cu noua categorie de vârstă. Trofeul la categoria mare de vârstă este de 10.000 lei. Vezi când au loc preselecțiile și regulamentul festivalului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *